انتشار این مقاله


در مسیر موفقیت فعالیت‌های اشتباه انجام ندهید

او فقط با به دست آوردن موفقیت در هر فعالیت راضی نمی‌شد، بلکه به دنبال به حداکثر رساندن دستیابی بدون از بین بردن ابتکار بود.

مرموزترین مدل بینش جان وودن برای بحث در مورد نظرش روشی است که او برای آماده شدن، اجرا و بهبود شیوه‌های خود استفاده می‌کرد. او فقط با به دست آوردن موفقیت در هر فعالیت راضی نمی‌شد، بلکه به دنبال به حداکثر رساندن دستیابی بدون از بین بردن ابتکار بود.

چهار جزء که مربی در برنامه ریزی و اجرای مناسب مورد استفاده قرار می‌داد، توجه بی‌وقفه به جزئیات، حداکثر استفاده از زمان و تجزیه و تحلیل پس از انجام عمل برای بهبود عملکرد بود. او اهمیت هر یک از این موارد را در کتاب خود در بسکتبال مدرن توصیف کرده است.

۱. اجرای مناسب طرح

یک برنامه عملی روزانه باید آماده شده و دنبال شود. اگر شما موفق به پیگیری برنامه در یک مورد نشدید، ممکن است دیگران را تحت تاثیر قرار دهید. اگر برنامه به صورت ضعیفی برنامه ریزی شده باشد، برای روز بعد اصلاحاتی را انجام دهید، اما هرگز برنامه همان روز خود را تغییر ندهید. انجام اضافه کاری می‌تواند برای شما و بازیکنانتان ناخوشایند باشد و باید از آن اجتناب کرد.

۲. توجه به جزئیات

مربی باید زود‌تر به زمین بازی برود تا اطمینان حاصل کند که همه چیز برای تمرین آماده است. من دوست دارم یک چک لیست برای مدیران برای عمل مطابق آن، داشته باشم، که باید مربی از آن‌ها مطمئن شود. برخی از نکات در چک لیست: ببینید که کف زمین تمیز است. ببینید که تعداد توپ مورد نظر در دسترس هستند و آیا آن‌ها تمیز و مناسب هستند. اطمینان حاصل کنید که پیراهن تمرین در دسترس دارید و همین طور شلوار اضافی و وسایل اضطراری دیگر نزدیک در دسترس است. نمودار آماری آماده برای استفاده دارید. اطمینان حاصل کنید که حوله، نوار و هر چیز دیگری که ممکن است برای تمرین مناسب ضروری باشد در دسترس هستند.

با توجه به تجارب گذشته پیش‌بینی کنید و برای آن‌ها آماده باشید.

۳. حداکثر استفاده از زمان

با وجودی که ممکن است در یک تمرین خاص بر یک اصل خاص تأکید شود، نباید سایر اصول نادیده گرفته شوند. گاهی اوقات بازیکنان در مورد عبور خود در حین تمرینات پرتاب بی‌توجه می‌شوند، که ممکن است منجر به شکستن یکی از اصول اساسی در حالی که یک اصل دیگر را تمرین می‌کنند،‌ شود.

هنگامی که مربی وودن یک تمرین بازآموزی داشت، بازیکنانش همچنین عبور توپ، عبور، زمان و حرکت را بهبود می‌بخشیدند.

۴. تجزیه و تحلیل پس از تمرین

مربی باید تحلیل دقیقی از هر تمرین در حالی که هنوز در ذهنش تازه است، انجام دهد. به طوری که بتواند برای روز بعد هوشمندانه برنامه ریزی کند. من دوست دارم با کمک مربی‌هایم بلافاصله پس از تمرین بمانم و به طور خلاصه در مورد آن روز تجزیه و تحلیل و بحث کنم و یاداشت برداری کنم تا روز بعد که برای تمرین برنامه ریزی می‌کنم، از آن به عنوان مرجع استفاده کنم.

آسان است که بدانیم چرا ناتوانی در آماده سازی در واقع زمینه شکست خوردن است و هیچ گاه اشتباه در فعالیت برای موفقیت نتایج خوبی ندارد.

کدام فعالیت‌ها در تیم شما نتایج مثبت احتمالی را در پی ندارد؟

زهرا اکبرزاده


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید