انتشار این مقاله


کشف آب در سیاره های فراخورشیدی می تواند عامل حیات باشد

سیاره های غنی از آب، با اتمسفری از بخار، اقیانوس هایی از آب مایع و هسته هایی که به وسیله یخ جامد احاطه شدند، ممکن است در شتاره های دوردست فراوان باشند. یک تجزیه و تحلیل از ۴۰۰۰ سیاره ی فراخورشیدی بیان می کند که حدود ۱۴۰۰ سیاره از این سیارات غنی از آب هستند، […]

سیاره های غنی از آب، با اتمسفری از بخار، اقیانوس هایی از آب مایع و هسته هایی که به وسیله یخ جامد احاطه شدند، ممکن است در شتاره های دوردست فراوان باشند.

یک تجزیه و تحلیل از ۴۰۰۰ سیاره ی فراخورشیدی بیان می کند که حدود ۱۴۰۰ سیاره از این سیارات غنی از آب هستند، که احتمال وجود حیات در این سیارات را افزایش می دهد.

لی زنگ از دانشگاه هاروارد هفته ی گذشته در کنفرانسی در بوستون گفت زندگی می تواند در لایه هایی نزدیک سطح در این سیاره های غنی از آب گسترش پیدا کرده باشد؛ اگر فشار، دما و مواد شیمیایی محیط مناسب بوده باشند.

تنها تعداد اندکی از سیاره های فراخورشیدی به عنوان سیاره های غنی از آب شناخته شدند. زنگ و همکارانش، روی ترکیب بقیه ی سیاره ها با تجزیه و تحلیل اندازه و شعاع و حجم هر کدام کار کردند، با در نظر گرفتن اینکه این سیاره ها چگونه ممکن است دارای آب شده باشند. آن ها یک تئوری را بررسی کردند که چگونه سیاره ها از گازهای فشرده و ماده ای که ستاره ها را به وجود می آورند، ایجاد می شوند.

سیاره های سنگی مثل عطارد، زهره، زمین و مریخ که در دماهای بالا تشکیل شده اند، نزدیک ترین مناطق دارای آب به ستاره ها محسوب می شوند. بسیار دورتر از این ستارگان، دما به حدی پایین است که بخار هوا می تواند به حدی فشرده شود که به تکه های یخ تبدیل شود. این تکه های یخ می توانند جمع شوند و سیاره های یخی را ایجاد کنند. بعضی از این سیاره ها ممکن است به وسیله ی مقدار زیادی گاز، بیشتر هیدروژن، پوشانده شوند و در نهایت به سیاره هایی شبیه به ژوپیتر، زحل، اورانوس و نپتون تبدیل می شوند.

محققان می گویند تقریبا ۳۵ درصد سیارات فراخورشیدی شناخته شده بسیار کند تکامل می یابند و قبل از اینکه به سیاره های آبی تبدیل شوند، به سمت ستاره ها عقب نشینی می کنند. اقیانوس های از هسته های مذاب شکل می گیرند و جوی از بخار از تبخیر اقیانوس ها ایجاد می شود. زنگ می گوید بر روی بسیاری از سیاره ها، آب نصفی از حجم سیاره را تشکیل می دهد، در مقایسه با زمین که تنها ۰.۰۲ درصد حجم آن از آب تشکیل شده.

سمانه عبدالهی


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *