انتشار این مقاله


عوامل سرطان ریه: شایعات و حقایق

شایعه: اگرسال‌های زیادی است که سیگار‌ می‌کشید، دیگر خیلی دیر است. حقیقت: ترک‌کردن مزایای تقریباً فوری دارد. جریان‌خون فرد بهبود‌ می‌یابد و ریه‌های او بهتر‌ کار‌ می‌کند. خطر سرطان ریه درطول زمان شروع به افت می‌کند. ۱۰سال پس از ترک این عادت توسط فرد، احتمال ابتلا به سرطان نصف وضع کنونی می‌شود. شایعه: سیگارهای با […]

شایعه:

اگرسال‌های زیادی است که سیگار‌ می‌کشید، دیگر خیلی دیر است.

حقیقت:

ترک‌کردن مزایای تقریباً فوری دارد. جریان‌خون فرد بهبود‌ می‌یابد و ریه‌های او بهتر‌ کار‌ می‌کند. خطر سرطان ریه درطول زمان شروع به افت می‌کند. ۱۰سال پس از ترک این عادت توسط فرد، احتمال ابتلا به سرطان نصف وضع کنونی می‌شود.

شایعه:

سیگارهای با قطران‌ کم یا سبک سالم‌تر از سیگارهای معمولی‌اند.

حقیقت:

آن‌ها نیز دارای همان خطراند. از سیگارهای طعم‌دار باید دوری کرد، تعدادی از مطالعات انجام‌شده اظهار‌می‌دارند که سیگارهای طعم‌دار ممکن‌ است خطرناک‌تر و ترک‌کردنشان سخت‌تر باشد. احساس خوب کشیدن این سیگارها موجب می‌شود تا فرد عمیق‌تر آن‌ را استنشاق‌ کند.

photolibrary_rm_photo_of_person_holding_marijuana_cigaretteشایعه:

کشیدن ماریجوانا اشکالی‌ندارد.

حقیقت:

کشیدن ماریجوانا خطرابتلا به سرطان‌ ریه را افزایش‌ می‌دهد. بیشتر افرادی که ماریجوانا مصرف‌ می‌کنند سیگار نیز می‌کشند. مطالعات نشان‌ می‌دهند افرادی که از هردوی آن‌ها استفاده‌ می‌کنند خطر ابتلایشان به سرطان‌ریه می‌تواند بیشتر‌باشد.

getty_rm_photo_of_vitamins

شایعه:

مکمل‌های آنتی‌اکسیدان از فرد حفاظت‌ می‌کنند.

حقیقت:

وقتی محققان این محصولات را آزمایش‌ کردند، بطور غیر‌منتظره‌ای دریافتند که خطر ابتلای بالاتری در میان افراد سیگاری که از بتاکاروتن استفاده‌کرده‌اند، وجود دارد. پس بهتر است آنتی‌اکسیدان ها را از میوه‌ها و سبزیجات دریافت‌ کرد.

getty_rf_photo_of_man_smoking_cigar

شایعه:

پیپ و سیگار برگ مشکلی‌ ندارند!

حقیقـت:

درست همانند سیگار، آن‌ها نیز فرد را در معرض خطر سرطان‌های دهان، نای، مری و ریه قرار‌ می‌دهند. به ویژه کشیدن سیگار برگ، احتمال ابتلای فرد به بیماری‌های قلبی و ریوی را افزایش‌ می‌دهد.

princ_rm_photo_of_radon_test_kit

شایعه:

سیگار کشیدن تنها عامل‌ خطر است

حقیقت:

این بزرگترین خطر است، اما عوامل دیگری نیز وجود‌ دارند. دومین عامل سرطان‌ ریه، گاز بدون‌ بوی رادیواکتیوی به‌ نام رادون است که از خاک و سنگ‌ها بیرون‌ می‌آید، این گاز ‌می‌تواند به خانه‌ها یا ساختمان‌های دیگر نفوذ‌ می‌کند.

getty_rf_photo_of_footprints_in_talcum_powder

شایعه:

پودر‌ تالک یک عامل است.

حقیقت:

تحقیقات هیچ ارتباط آشکاری بین سرطان‌ ریه و استنشاق تصادفی پودر‌ تالک نشان نمی‌دهند. افرادی که با موادی شیمیایی مانند آزبست و وینیل‌کلرید کار‌ می‌کنند، احتمال ابتلایشان بیشتر‍‌ است.

getty_rf_photo_of_broken_cigarette

شایعه:

اگر سرطان‌ ریه دارید، ترک‌ کردن سیگار بیهوده است.

حقیقت:

اگر فرد بیمار ترک‌ کند، درمان اثر بهتری خواهد‌ داشت و عوارض‌ جانبی کمتر خواهد‌ بود و اگر نیاز به جراحی باشد، افراد سیگاری‌ سابق بهتر از افراد‌ سیگاری بهبود می‌یابند. در برخی موارد، ترک‌کردن احتمال شروع سرطان دومی را کاهش‌می‌دهد.

getty_rf_photo_of_couple_running_through_park

شایعه:

ورزش بر احتمال خطر تأثیری ندارد.

حقیقت:

مطالعات نشان‌ می‌دهند افرادی که فعالیت فیزیکی عادی دارند احتمال ابتلای کمتری دارند. ورزش به ریه‌ها کمک‌ می‌کند بهتر کار کنند و از بیماری‌ها و حملات‌قلبی و بسیاری از بیماری‌های جدی دیگرجلوگیری‌ می‌کند.

getty_rm_photo_of_smoke_stacks

شایعه:

آلودگی‌ هوا عامل نیست.

حقیقت:

آلودگی‌ هوا نیز یک عامل‌ خطر است. افرادی که در مناطق آلوده زندگی‌ می‌کنند خطر ابتلایشان به سرطان‌ ریه نسبت به افرادی که در مناطق پاک‌تر زندگی‌ می‌کنند بیشتر‌ است.

سینا پاکی


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید