انتشار این مقاله


افراد مبتلا به اسکیزوفرنی احساسات را به ‌گونه ای متفاوت تجربه می کنند!

محققان بااستفاده از شکل‌هایی رنگی از بدن انسان به درک چگونگی تجربه احساسات توسط انسان‌ها از طریق بدن‌هایشان و چگونگی تغییر رادیکالی این پروسه در بیماران دچار اسکیزوفرنی، می‌پردازند.

محققان دانشگاه Vanderbilt بااستفاده از شکل‌هایی رنگی از بدن انسان به درک چگونگی تجربه احساسات توسط انسان‌ها از طریق بدن‌هایشان و چگونگی تغییر رادیکالی این پروسه در بیماران دچار اسکیزوفرنی، می‌پردازند.


مقاله مرتبط: اسکیزوفرنی حالتی شدید از یک نوع شخصیتی عادی است!


سوهی پارک، استاد فیزیولوژی، و لنی ترگروسا، دانشجوی دکترا، افراد دچار اسکیزوفرنی را با شرکت‌کنندگان متناسب از گروه کنترل مقایسه کردند؛ آن‌ها از شرکت‌کنندگان خواستند تا یک “نقشه بدنی” را براساس شیوه‌ای که به صورت فیزیکی احساسات را تجربه می‌کنند، پر کنند. آن‌ها از یک فعالیت رنگ‌کردنی کامپیوتری‌شده استفاده کردند تا تعیین کنند وقتی شرکت‌کنندگان احساساتی مانند خشم یا افسردگی را تجربه می‌کنند، در کجا این احساسات را حس می‌کنند.

نتایج به صورت رادیکالی میان گروه‌های مختلف متفاوت بود؛ به این صورت که در گروه کنترل نقشه‌های حسی مجزا برای ۱۲ نوع احساسات مختلف نشان داده‌شد، و نشانگر این موضوع بود که الگوهای مشخصی از تحریک‌ و کاهش انرژی در طول بدن برای هر احساس وجود دارد. هرچند که در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی، کاهشی کلی عملکرد احساسی بدن در میان تمامی انواع احساسات دیده شد.


مقاله مرتبط: اسکیزوفرنی نه تنها مغز که کل بدن را تحت تاثیر قرار می‌دهد


در این مطالعه همچنین مشخص شد که افراد مبتلا به اسکیزوفرنی برای احساسات مختلف و متفاوت با یکدیگر در نقشه بدنی‌شان تفاوتی قائل نمی‌شوند. این اتفاق ممکن است موجب ایجاد مشکل در شناسایی، تشخیص و به بیان آوردن احساسات آن‌ها یا اشکال در تلاش برای درک احساسات دیگران، شود.

ترگروسا می‌گوید که این مطالعه به تیم تحقیقاتی این اجازه را خواهد داد تا در مسیرهای پیشرونده برای کمک به بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی در پردازش احساسات حرکت کنند، و در مقابل بتوانند روابط میان فردی آن‌ها را بهبود ببخشند.

او ادامه داد:

آن‌چه ما هم‌اکنون می‎توانیم انجام دهیم این است که به آن‌ها بیاموزیم تا یاد بگیرند به حس‌های فیزیولوژیکی که در نتیجه فعالیت بدن‌شان تجربه می‌کنند، توجه کنند و از آن‌ها برای پردازش احساسات استفاده کنند.

آیسان اخگری


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید