انتشار این مقاله


سنسورهای درد برای انواع خاصی از دردها تخصصی‌ یافته اند!

سنسور درد برای انواع خاصی از درد تخصصی‌ یافته استتوانایی بدن ما در حس درد در افزایش توانایی بقای انسان نقش بسیار مهمی دارد.زیرا درد به انسان کمک میکند تا از موقعیت های خطرناک دوری کند. تا الان این اعتقاد وجود داشت که سنسور درد مادر مقابل هر نوع درد یکسان عمل می‌کندو پذیرای هر […]

سنسور درد برای انواع خاصی از درد تخصصی‌ یافته استتوانایی بدن ما در حس درد در افزایش توانایی بقای انسان نقش بسیار مهمی دارد.زیرا درد به انسان کمک میکند تا از موقعیت های خطرناک دوری کند. تا الان این اعتقاد وجود داشت که سنسور درد مادر مقابل هر نوع درد یکسان عمل می‌کندو پذیرای هر نوع درد است.ولی تحقیقات جدید نشان یاخته های عصبی درد سنجش ما برای انواع خاصی از احساس های تخصصییافته است.

برای بقا، مغز و بدن ما طوری طراحی شده است که به ما در اجتناب از موقعیت های مضر یا تهدید کننده زندگی کمک می کند.

درد ممکن است ناخوشایند باشد ولی کمک شایانی به ما در درک اسیب وارده به بدن می کند.اهمیت این سیستم زمانی درک می شود که افرادی فاقد این سیستم باشند این افراد ممکن است بدون اگاهی از وجود عفونت در بدنشان زندگی کنند که این باعث می شود تشخیصی صورت نگیرد و باعث مرگ و کوتاهی عمر شود.
عصبهای مسئول هشدار به ما در مورد محرک هایی که به طور بالقوه مخرب‌اند را گیرنده درد می نامند و در یک شبکه محیطی جهت تشخیص درجه حرارت شدید، فشار، و مواد شیمیایی و آسیب های مربوطه سازماندهی شده‌اند.
چالش های مطالعه سلول های عصبی درد در جوندگان

درد نمی تواند به طور مستقیم در حیوانات بررسی شود، چرا که آنها توانایی به فعل رساندن احساس خود را ندارند.و واکنش های متفاوتی نیبت به انسان نشان می دهند.

دانشمندان نیاز به شناسایی واکنش های مربوط به درد – مانند لیسیدن پا و یا پریدن – قبل از انجام آزمایش دارند.

محققان همچنین در مدل های که در تحریک الکتریکی درد را انجام می دهند محدودیت دارند.

الکترود یک نوع غیر طبیعی از تحریک را ایجاد می کنند. این ممکن است به تحقیق بر روی جوندگان انجام به خطر بیاندازد.

نورون های خاصی به نوع خاص درد واکنش نشان می دهند
Dr. Edward Emery از UCL’s Wolfson Institute تحقیایتی در این زمینه را رهبری کرده است. تیم آنها کشف کرده اند که بیش از ۸۵ درصد از سنسورهای درد به انواع خاصی از درد واکنش نشان می دهند ، در حالی که بی توجه به دیگران هستند.

در مراحل بعدی این تحقیات می توان با شناسایی این سلول های عصبی و مشخصات ان ها می توان درمان تخصصی تری را در مراکز درمانی ارایه داد.

وحید گوشه‌درقی


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *