انتشار این مقاله


برخورد ستاره نوترونی: شاهدی دیگر برای نظریه ی گرانش انیشتین

بدون توجه به این که چه تعداد آزمایش درباره‌ی نظریه‌ی گرانش انیشتین انجام داده‌ایم، می توان گفت که این نظریه نقض نمی شود. برخورد ستاره‌ها نشان می‌دهد که نظریه‌ی او باز هم درست است. نظریه‌ی نسبیت عام چهار بعد را پیش بینی می کند: که سه بعد آن از فضا و یک بعد از زمان […]

بدون توجه به این که چه تعداد آزمایش درباره‌ی نظریه‌ی گرانش انیشتین انجام داده‌ایم، می توان گفت که این نظریه نقض نمی شود. برخورد ستاره‌ها نشان می‌دهد که نظریه‌ی او باز هم درست است. نظریه‌ی نسبیت عام چهار بعد را پیش بینی می کند: که سه بعد آن از فضا و یک بعد از زمان است. البته جاذبه و نور در همه ی این بعد‌ها وچود دارد. اما بعضی اذعان دارند که بعد‌های بیشتری وجود دارد. آن‌ها از وجود جاذبه، نه نور، در این بعدها سخن می گویند. برای بررسی فرضیه ی اخیر، دانشمندان زیادی نتایج برخورد ستاره نوترونی به یکدیگر را بررسی کردند.

برخورد این ستاره‌ها وابسته به تحولات عظیمی است که باعث ایجاد امواج کوچکی در فضا و زمان می شود. ما این امواج را با عنوان امواج گرانشی می شناسیم.


مقاله مرتبط: انفجارهای رادیویی اسرارآمیز ممکن است از ستاره نوترونی در حال چرخش در سیاه چاله باشد!


این گروه از دانشمندان واقعه ای را که در آن از هردو موج گرانشی و نوری استفاده می شود را شناسایی کردند. آن‌ها معتقداند که اگر امواج گرانشی از بعد‌های بیشتری نسبت به نور عبورکنند، قدرت آن‌ها هنگام رسیدن به زمین در مقایسه با نور کاهش می یابد اما هر دو موج به طور کامل به زمین می رسند. اگرچه این اطلاعات نمی توانند وجود بعدهای بیشتری را اثبات کنند. همچنین این گروه تحقیقاتی فاصله ی زمانی بین رسیدن دو ستاره‌ی نوترونی به یکدیگر و چگونگی امتداد یافتن امواج گرانشی ناشی از آن و تاثیر بر فضا و زمان را اندازه گیری کردند، که نتایج حاصل از آن نیز باز به نفع نظریه ی نسبیت عام است.

تمام این اطلاعات از LIGO دریافت می شد که یک دکتور امواج گرانشی در آمریکا است. البته برای بعضی این سوال پیش می‌آید که اگر این دستگاه، امواج گرانشی دیگری را شناسایی کند چه؟!

یکی از اعضای این تیم تحقیقاتی بیان می کند:

هربار که به نتایج جدیدی می‌رسیم به صحت نظریه‌ی نسبیت عام بیشتر پی‌ می‌بریم.

صبا قلی پور


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *