انتشار این مقاله


نقش حفاظتی RBP3 در رتینوپاتی دیابت

محققان مرکزJoslin Diabetes ثابت کردند که مقادیر بالای ملکول RBP3) Retinol Binding Protein) یا رتینول متصل شونده به پروتئین می تواند از گسترش رتینوپاتی دیابتی جلوگیری کند. RBP3 در مدل‌های حیوانی اثرات معکوس در رتینوپاتی نشان داده است. سطح RBP3 در زجاجیه و شبکیه افراد دیابتی بدون رتینوپاتی بالاتر از افراد با رتینوپاتی دیابتی است. […]

محققان مرکزJoslin Diabetes ثابت کردند که مقادیر بالای ملکول RBP3) Retinol Binding Protein) یا رتینول متصل شونده به پروتئین می تواند از گسترش رتینوپاتی دیابتی جلوگیری کند. RBP3 در مدل‌های حیوانی اثرات معکوس در رتینوپاتی نشان داده است. سطح RBP3 در زجاجیه و شبکیه افراد دیابتی بدون رتینوپاتی بالاتر از افراد با رتینوپاتی دیابتی است.

ما مشاهده کردیم که ظهور بیش از اندازه RBP3 توسط متدهای مولکولی در مدل‌های حیوانی، از شروع بیماری های چشم دیابتی جلوگیری می‌کند و وقتی خودRBP3 را به زجاجیه چشم رت‌ها تزریق کردیم، تغییرات اولیه در بیماری های چشم دیابتی رت‌ها دیده شد

Dr.George King

سطوح بالای گلوکز خونی در افراد دیابتیک ریسک بروز بیماری‌های کلیوی، عصبی و چشمی را افزایش می‌دهد؛ اما گروه نادر کوچکی از افراد دیابتی وابسته به انسولین که بیش از ۵۰ سال دیابت دارند، دچار این عوارض نشده‌اند.

تیم دکتر کینگ و همکارانش این فرضیه را ارائه دادند که در بدن خود این بیماران ماده ساخته می‌شود که می‌تواند اثرات سمی گلوکز بالا را خنثی کند؛ مطالعه اخیر جهت یافتن مولکول در این حفاظت عوارض چشمی صورت گرفت.
استفاده از نمونه های بیولوژیکی بیماران تحت جراحی چشم دیابتی و بیماران دیابتی بدون رتینوپاتی، پروتئین های مختلف موجود در چشم های بدون بیماری چشمی که افزایش یافته بود و در چشم های آسیب دیده یا کاهش یافته بود را بررسی کردند و متوجه شدند که RBP3 تنها مولکولی است که در چشم این افراد افزایش یافته است.

به منظور ارزیابی صحت این یافته آزمایشات متعددی روی رت‌های دیابتی طراحی شد و با افزایش بیان RBP3 در رت‌ها دیابتی ثابت کردند که این پروتئین خاصیت مهاری رتینوپاتی چشمی دارد. آنها همچنین دریافتند که خود دیابت باعث کاهش بیان RBP3 در شبکیه چشم می‌شود. تحقیقات بعدی سعی در کشف علت کاهش RBP3 در افراد دیابتی و استفاده از آن جهت اهداف درمانی با جلوگیری از کاهش بیان RBP3 دارد.
این ملکول به طور نرمال در چشم همه افراد وجود دارد. به طور معمول RBP3 در احیاکردن نوعی از ویتامین A که باعث فعالیت سلول های مخروطی و استوانه شبکیه می شود، نقش دارد. در حضور مقادیر بالای گلوکز نقشRBP3 تغییر می‌کند. مقادیر بالا RBP3 در افراد دیابتی از ورود گلوکز توسط انتقال دهنده GLUT1 به چشم جلوگیری می کند.
یافته مهم دیگر این بود که آنها متوجه حضور مقادیری از RBP3 در خون شدند. هدف مطالعه بعدی تیم دکتر کینگ یافتن ارتباط میانRBP3 خونی با شدت دیابت است و در صورت مثبت بودن این یافته، می توان از آن به عنوان بیومارکر جهت وجود آسیب چشمی در دیابت استفاده کرد.

طرلان ميرزهره


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *