دکتر مجازی - محمد امین اکبرزاده

دستاوردهای عظیم (۸۸) : هان، می‌تنر و شکافت هسته‌ای اورانیوم

شکافت هسته‌ای فرآیندی است که در آن هسته یک اتم به قطعات کوچک‌تر تقسیم می‌شود که در دسامبر ۱۹۳۸ در انستیتو شیمی Kaiser Wilhelm در برلین کشف و در ژانویه ۱۹۳۹ در استکهلم اثبات شد. این فرآیند مقادیر زیادی انرژی…