دکتر مجازی - محمد امین اکبرزاده

دستاوردهای عظیم (۸۸) : هان، می‌تنر و شکافت هسته‌ای اورانیوم

شکافت هسته‌ای فرآیندی است که در آن هسته یک اتم به قطعات کوچک‌تر تقسیم می‌شود که در دسامبر ۱۹۳۸ در انستیتو شیمی Kaiser Wilhelm در برلین کشف و در ژانویه ۱۹۳۹ در استکهلم اثبات شد. این فرآیند مقادیر زیادی انرژی…

دستاوردهای عظیم (۸۳): اثبات قضیه آخر فرما توسط اندرو وایلز

Andrew wiles تئوریسین عددی بریتانیایی در سال ۲۰۱۶ به خاطر راه حلی که برای قضیه آخر فرما یافته‌بود برنده جایزه Abel درسال ۲۰۱۶ شد؛ مسئله‌ای که برخی از بزرگ‌ترین نوابغ را به مدت ۳ و نیم قرن سردرگم ساخته‌بود. Martin…