دکتر مجازی - محمد امین اکبرزاده

دستاوردهای عظیم (۷۸) : کشف اولین انفجارهای سریع رادیویی با منشا برون‌کهکشانی

در سال 2007 اخترشناسان در تقلا بودند تا بفهمند چه چیزی باعث ایجاد امواج رادیویی انفجاری زودگذر اما بسیار قدرتمندی شده‌بود که از خارج از کهکشان راه‌شیری منشا گرفته‌بودند.

بالاخره ذرات بنیادی ناپایدار هنگام فروپاشی مشاهده شدند: هر آنچه که باید بدانید

حسگرهای موجود در برخورددهندهٔ هادرونی بزرگ (LHC) در CERN توانستند بوزون‌های هیگزی را مشاهده کنند که به جفت ذرات کوچکی به نام کوارک‌های ته فرومی‌پاشند. با مشاهده از هم پاشیدن آن‌ها، فیزیکدانان به بینش‌های مهمی دست یافتند.