دکتر مجازی - چنور مرتضی

چگونه خیانت همسر را کشف کنیم؟ جواب از زبان کاراگاهان خصوصی

کشف خیانت همسر اغلب دشوار است. بیشتر افراد ترجیح می‌دهند که حقیقت را بدانند تا این‌که در هاله‌ای از ابهام دروغ بمانند. برای این‌که بفهمیم همسرمان در عملکرد بی‌وفا است یا سوءظنمان را تحریک می‌کند، بایستی به کارشناسان مسائل خصوصی…