دکتر مجازی - عرفان رضازاده

کودکان دارای عفونت استخوانی و مفصلی به‌طور معمول باکتری‌های عفونی یکسانی را در گلو خود حمل می‌کنند

برحسب تحقیقات جدید منتشر شده در ژورنال انجمن پزشکان کانادا (CMAJ)، حضور باکتری Kingella kingae در گلوی کودکان، به شدت با عفونت استخوان و مفصل مرتبط است. عفونت استخوانی و مفصلی در کودکان می‌تواند بر روی تحرک بلندمدت اثرات ویران‌گری…