دکتر مجازی - فیزیک

اگر شما هم فکر می‌کنید بیگ‌بنگ وحی منزل است، بخوانید

اگر شما هم فکر می‌کنید بیگ‌بنگ وحی منزل است، بخوانید

حباب شنی: شن رفتاری مانند مایعات از خود نشان می‌دهد

حباب شنی: شن رفتاری مانند مایعات از خود نشان می‌دهد

واپاشی زنون ۱۲۴ برای اولین بار در تاریخ مشاهده گردید!

واپاشی زنون ۱۲۴ برای اولین بار در تاریخ مشاهده گردید!