دکتر مجازی - فیزیک

جدیدترین و با کیفیت‌ترین عکس از سطح خورشید ثبت شد!

جدیدترین و با کیفیت‌ترین عکس از سطح خورشید ثبت شد!

اگر داخل سیاهچاله برویم چه می‌شود؟ مرگ یک خیال است!

اگر داخل سیاهچاله برویم چه می‌شود؟ مرگ یک خیال است!

ابرشاره؛ صعود به قلۀ ۲۵

گروهی بین المللی از فیزیک‌دانان موفق شده‌اند قلمرو خواص ابرشاره‌ای را تا سرحد دمای اتاق، ولو در شرایط آزمایشگاه، گسترش دهند. این پدیده تا کنون فقط در دماهای شدیداً پایین (Cryogenic) ثبت شده بود.