دکتر مجازی - آب میوه

سوداگران شکر

نوشابه، آب‌میوه و نوشیدنی‌های انرژی‌زا! نوشابه خوشمزه و دوست داشتنی است، علی‌الخصوص پس از فعالیت جسمانی سنگین، یک لیوان نوشابۀ تگری می‌تواند شما از این رو به آن رو کند! نوشیدنی های شیرین به عضو مهمی از جامعۀ جهانی تبدیل شده‌اند…