دکتر مجازی - آزمایش ادرار

آزمایش ادرار می‌تواند در تشخیص سرطان سرویکس، یاری رسان باشد

مطابق مطالعه جدید دانشمندان دانشگاه Manchester، بررسی ادرار می‌تواند همانند آزمایش اسمیر، در جلوگیری از سرطان سرویکس موثر باشد. محققان در این مطالعه که توسط دکتر Emma Crosbie رهبری شد و در نشریه BMJ Open منتشر شده‌است، دریافتند آزمایش ادرار…