دکتر مجازی - تبسم سعیدپرور

ماری جوانا سطح تتراهیدروکانابینول(THC) را افزایش می دهد اما باعث ازدیاد کژکاری و اختلال نمی شود.

استعمال سیگاریهای تغلیظ شده و کنسانتره با قدرت زیاد ، باعث افزایش سطح THC خون بیش از دو برابر سیگاریهای علفی مرسوم می شود ، اما براساس مطالعه جدید در مصرف کنندگان دائمی که امروز توسط محققان دانشگاه کلرادو بولدر…

تمرینات شادکام بودن می‌تواند باعث بالا رفتن خلق در افراد بهبود یافته از سوء مصرف مواد شود

براساس تحقیقات تمرینات اصولی و خودگردان می‌تواند به طور قابل توجهی احساس شادکامی را در بزرگسالانی که از اختلالات سوء مصرف مواد بهبود یافته‌اند بالا ببرد .