دکتر مجازی - آنوریسم آئورت

آنوریسم آئورت توراسیک چیست؛ آشنایی با علائم، علت و درمان

آنوریسم آئورت یکی از خطرناک‌ترین بیماری‌هایی است که برخی پزشکان آن را به وجود بمبی در بدن تشبیه می‌کنند. آنوریسم آئورت میتواند در هر نقطه از آئورت، در مسیر خروج از قلب تا عبور از قفسه سینه و شکم، رخ…