دکتر مجازی - احساس شادی

برای شاد بودن بیش از حد تلاش نکنید، هشدارها را جدی بگیرید

آنچه که هر کس واقعا می‌خواهد، شاد بودن است. ما ممکن است هر ساعتی از بیداری را در تلاش برای رسیدن به اهدافی که امیدواریم ما را خوشحال کند، باشیم. اما آیا این کار واقعا تاثیری که می‌خواهیم داشته باشد…