دکتر مجازی - انتقال بیماری از حیوانات

بازی‌کردن با گربه‌ها ممکن است خطرناک‌تر از چیزی باشد که تصور می‌کنید!

بغل گرفتن گربه‌ها ممکن‌است برای بسیاری از افراد تجربه‌ی جالب یا آرام‌بخشی باشد اما پژوهش‌های جدید نشان می‌دهند این موجودات دوست‌داشتنی می‌توانند خطرات بالقوه‌ی فراوانی در برداشته باشند. در تحقیقات جدیدی که توسط پزشکان مرکز کنترل بیماری انجام‌شده است نشان…