دکتر مجازی - اوریون

واکسن MMR

واکسن سرخک، اوریون و سرخچه (MMR) برای کودکان توصیه می‌شود. این واکسن باعث مقاومت در برابر سه مورد از بیماری‌هایی که به طور بالقوه جدی هستند می‌شود. واکسیناسیون این مورد دو مرحله‌ای است، در بیشتر موارد شما باید فرزندتان را قبل…

تابستانی عالی تجربه کنید :)

در تابستان هوا خشک و بسیار گرم می‌شود بنابراین با رعایت نکردن برخی مسائل، به بیماری‌های مختلفی می‌توان دچار شد. با رعایت نکات گفته شده می‌توانید از تابستانی بی‌دردسر و عالی لذت ببرید... :)