دکتر مجازی - بیماری سلیاک

حرکات مداوم روده

تعریف در علم پزشکی تعریف مورد تأییدی در ارتباط با حرکات مداوم روده‌ای وجود ندارد. بسیاری از افراد حرکات روده‌ای را بار‌ها به‌طور طبیعی در روز تجربه می‌نمایند. با این حال حرکات متعدد حالتی ناخو‌ش‌آيند و غیرمعمولی را سبب می‌شود.…

حساسیت به گلوتن

 افرادی با حساسیت به گلوتن در هنگام مصرف موادی که حاوی این ماده است، علائمی شبیه به بیماری سلیاک را نشان می‌دهند. اما این نشانه‌ها مرتبط با مشکلات روده‌ای نمی‌باشد. بتازگی یافته‌های جدید اطلاعات جدیدی را درباره علت بیولوژیکال این…