دکتر مجازی - توبرکلوزیس

بیماری سل

 نشانه‌ها اگرچه ممکن است بدن شما باکتری مولد بیماری سل را در خود داشته باشد، سیستم ایمنی‌تان معمولاً می‌تواند مانع از ابتلا به بیماری ‌شود. به همین دلیل، پزشکان این دو را متفاوت می‌دانند: سل نهفته. در این شرایط، عفونت…