دکتر مجازی - تینیتوس

آیا زمان آن فرا رسیده که شنوایی خود را تحت آزمایش قرار دهید؟

آیا حس می‌کنید افرادی با شما در حال صحبت‌کردن هستند اما در فهم آن‌چه می‌گویند با مشکل مواجهید؟ آیا شنیدن صداهای پس‌زمینه هنگامی که در خیابان هستید یا در رستوران نشسته‌اید برایتان دشوار است؟ آیا خانواده‌تان مدام شکایت می‌کنند که…