دکتر مجازی - جنگ جهانی اول

ممکن است جنگ‌ جهانی دیگری در راه باشد

از سال ۱۹۴۵ جهان در یک صلح نسبی بوده‌است. برخی باور دارند این صلح طولانی‌مدت شروع یک عصر جدید بدون ستیز است. اما تحقیقات اخیر نشان داده‌اند این فقط یک مکث کوتاه بوده و جنگی بزرگتر می‌تواند در همین حوالی…