دکتر مجازی - دستاوردهای عظیم

دانشمندان برنامه‌ای فوق العاده برای بارش باران در صحرای بزرگ آفریقا دارند

بیابان صحرا (sahara): بزرگ ترین بیابان گرم جهان، چشم اندازی پر از شن، ماسه، گرما و خشکی کشنده است که ۱۰ کشور را در بر می گیرد و هر روز در حال افزایش است. با توجه به شرایط گرم و…

دستاوردهای عظیم (۱۵): شناسایی اورانوس

اولین مشاهدات ناشی از وجود نقطه‌‌ای به نام اورانوس در آسمان به عهد باستان برمی‌گردد. در طول قرن دوم قبل هیپارخوس اخترشناس و ریاضیدان یونانی و بنیانگذار مثلثات این در کاتالوگ ستاره‌ای خود این سیاره را به عنوان یک ستاره…

دستاوردهای عظیم (۷): تولید خودبخودی

شاید اگر امروز به فردی غیرآکادمیک بگویید که مگس‌ها از گوشت گندیده به وجود می‌آیند، نگاهی از روی تعجب و ترحم به شما بیندازد اما باید بدانید که این تفکر برای قرن‌ها مورد پذیرش بزرگ‌ترین دانشمندان تاریخ بوده است!