دکتر مجازی - دندان عقل

“جراحی دندان عقل وقت تلف کردن است” شواهد روزافزون می‌گویند!

بیشتر ما به سختی متوجه بیرون آمدن دندان عقل می‌شویم اما در اوایل جوانی خیلی‌ها می‌گویند که باید آن را کشید! ولی تعداد متخصصانی که شروع به سؤال درباره‌ی ضرورت انجام این عمل‌های جراحی کرده‌اند بیشتر و بیشتر می‌شود و…