دکتر مجازی - رفتگان

روش تدفین مردگان در آینده، ترسناک خواهد بود!

مردن ادامه دارد و در نتیجه به قبرستان‌های بیشتری نیاز است! یکی از کارشناسان راه‌حلی مناسب و دوستانه برای محیط زیست دارد. Ashton مشاور بهداشت عمومی انگلستان، دفن در طول راه‌های حمل و نقل را پیشنهاد داد (green burial places:در…