دکتر مجازی - رقیق کننده خون

آمبولی ریه

نگاه کلی آمبولی ریه مسدود شدن یکی از عروق خونی ریه‌ها می‌باشد. در بیشتر موارد، آمبولی ریوی توسط لخته‌های خونی ایجاد می‌شود که از پاها یا نواحی دیگر به ریه مهاجرت می‌کنند(ترومبوز ورید عمقی) به دلیل اینکه لخته جریان خون…