دکتر مجازی - رژیم غذایی و باروری

رژیم غذایی مناسب باروری مردان را افزایش می‌دهد

تغذیه تاثیر مستقیمی بر قدرت اسپرم‌ها دارد. تحقیقات نشان می‌دهند رژیم غذایی نامناسب و نوشیدن مرتب الکل، می‌تواند کیفیت و کمیت اسپرم‌ها را کاهش داده و لقاح را دشوارتر کند. از آنجا که ناباروری مردان را بیش‌تر از زنان درگیر…