دکتر مجازی - سندرم گیلن باره

سندرم گیلن‌باره

سندرم گیلن‌باره چیست؟ سندرم گلین‌باره یک شکل در سیستم عصبی می‌باشد.این سندرم می‌تواند باعث ضعیف شدن عضلات، کاهش و از دست رفتن رفلکس‌هاو بی‌حسی یا گزگز شدن در بازو‌ها، پا‌ها، صورت ویا سایر قسمت‌های بدن شود. این بیماری‌ نادر می‌تواند…

عوارض ویروس زیکا به دوران جنینی محدود نمی‌شود! (قسمت دوم: فراتر از جنینی )

محققان متوجه همبستگی بین عفونت زیکا و شواهد مرگ سلولی و کاهش تولید سلول‌های عصبی جدید در مناطقی که تحت تاثیر ویروس قرار گرفته‌اند، شده‌اند. ایجاد سیناپس‌های جدید در سلول های عصبی برای یادگیری و حافظه بسیار اهمیت دارد و…