دکتر مجازی - سیفلیس

سیفلیس

نگاه کلی سیفلیس یک عفونت باکتریایی است که از طریق تماس جنسی منتقل می‌شود. شروع بیماری با یک زخم بدون‌درد معمولاً روی اندام‌های جنسی، راست‌روده یا دهان است.سیفلیس از فردی‌‌به‌فرد دیگر ازطریق تماس پوست یا غشای مخاطی با این زخم‌ها…