دکتر مجازی - شبکه عصبی

خلاقیت در مغز

خلاقیت می تواند ارتباط بین چیزها باشد. هنگامی که از افراد خلاق می پرسید که چطور اینکارو انجام دادی؟ انها کمی احساس گناه می کنند، چون واقعا کاری انجام نداده اند بلکه انرا دیده اند. همه چیز برای انها پس…