دکتر مجازی - عفونت باکتریایی

روش‌های درمانی وحشیانه که امروزه نیز استفاده می‌شوند!

با توجه به دست‌آورد‌های عظیم پزشکی، استفاده از روش‌های تاریخی ممکن است اندکی مسخره به نظر برسد! حال آن‌که تحقیقات جدید انجام شده در این زمینه، موثربودن این روش‌ها را اثبات کرده‌اند. با شناخت زمینه‌ی تاریخی روش‌های قدیمی، ممکن است…