دکتر مجازی - علائم نارسیسیسم

خودشیفتگی افراد را از امضایشان تشخیص دهید!

بر اساس مطالعات، میان امضای افراد و برخی ویژگی‌های خودشیفتگی از جمله رفتار آمرانه و بهره‌کشی از افراد ارتباط وجود دارد. طبق پژوهش جدید احتمال خودشیفتگی یا نارسیسیسم در افرادی که امضاهای بزرگتری دارند، بیشتر است. این نتایج از بررسی…

نارسیسیسم یا خودشیفتگی

خودشیفتگی یا نارسیسیسم(Narcissism, NPD)، نوعی اختلال شخصیتی است که در آن، بیمار با تصویری تحریف‌شده از خود، احساسات ناپایدار یا گاهی بسیار شدید و اعتقاد بیش‌از حد به قدرت و کفایت خود، غرور، حس شفقت بسیار کم و برتری بیش‌از…