انتشار این مقاله


خودشیفتگی افراد را از امضایشان تشخیص دهید!

بر اساس مطالعات، میان امضای افراد و برخی ویژگی‌های خودشیفتگی از جمله رفتار آمرانه و بهره‌کشی از افراد ارتباط وجود دارد. طبق پژوهش جدید احتمال خودشیفتگی یا نارسیسیسم در افرادی که امضاهای بزرگتری دارند، بیشتر است. این نتایج از بررسی امضای ۵۰۰ مدیر مالی برجسته گرفته شده است. محققان متوجه شدند در میان این افراد […]

بر اساس مطالعات، میان امضای افراد و برخی ویژگی‌های خودشیفتگی از جمله رفتار آمرانه و بهره‌کشی از افراد ارتباط وجود دارد.

طبق پژوهش جدید احتمال خودشیفتگی یا نارسیسیسم در افرادی که امضاهای بزرگتری دارند، بیشتر است. این نتایج از بررسی امضای ۵۰۰ مدیر مالی برجسته گرفته شده است. محققان متوجه شدند در میان این افراد انحراف از واقعیت با بزرگتر بودن امضا ارتباط مستقیم دارد. شاید بتوان در این مورد انحراف از واقعیت را گزارش نادرست درآمدهای شرکت یا کاهش کنترل‌های داخلی در نظر گرفت.

دکتر Charles Ham، یکی از نویسندگان مطالعه بیان می‌کند: در حالت ایده‌آل برای بررسی موضوع می‌توان با هیئت‌های اجرایی شرکت‌ها ارتباط مستقیم برقرار کرده و از آن‌ها تست شخصیت گرفت؛ اما در واقعیت این کار معمولاً امکان‌پذیر نیست. امضای این افراد بهترین اثر مستقیم از آن‌ها برای بررسی است. در این پژوهش، ما از دو تست آزمایشگاهی برای یافتن ارتباط میان اندازه امضا و نارسیسیسم استفاده کردیم. گاها افراد خودشیفتگی را یک مزیت می‌پندارند. زمانی که افراد به نارسیسیسم فکر می‌کنند، اولین شخصی که به ذهن‌شان خطور می‌کند، Steve Jobs بوده و این خصیصه را خوب تلقی می‌کنند. گرچه برخی شاخصه‌های خودشیفتگی همچون اعتماد به نفس، ویژگی‌های مثبتی هستند.


مقاله مرتبط: نارسیسیسم یا خودشیفتگی


محققان تنها میان برخی ویژگی‌های نارسیسیسم از جمله رفتار آمرانه و بهره‌کشی از افراد ارتباط مشاهده کردند. دکتر Ham در ادامه اذعان داشت:

ما انتظار نداشتیم که سایز امضا تنها با اجزای خاصی از خودشیفتگی در ارتباط باشد؛ ولی این‌گونه بود.

امضای این افراد از مدارک حقوقی مربوطه برداشته شده بود. به گفته پروفسور Nick Seybert، یکی از نویسندگان مطالعه، در این پژوهش فاکتورهایی همچون جنسیت و حساب حقوقی افراد نیز در نظر گرفته شده بود. از دیگر راه‌های تشخیص نارسیسیسم از روی امضا، استفاده از خطوط اضافی و علامت تعجب در امضا می‌باشد.

مهدیه وظیفه


نمایش دیدگاه ها (1)
دیدگاهتان را بنویسید