دکتر مجازی - عوامل موثر بر باروری

حمل بار سنگین و شغل شیفتی بر روی باروری زنان اثرات منفی دارد

بنا به یافته تحقیق جدید دانشکده سلامت عمومی دانشگاه هاروارد زنانی که دارای شغل‌های فیزیکی طاقت‌فرسا هستند، در معرض کاهش باروری می‌باشند. برنامه‌های کاری خارج از ساعات اداری روزانه توانایی بارداری زنان را احتمالا کاهش می‌دهد.