دکتر مجازی - فضا

فضا، توهم نهایی بشر

این ایده‌ی شهودی که می‌گوید اجسام به خاطر نزدیکی به همدیگر در فضا بر یکدیگر اثر می‌گذارند، به زودی به جرگه‌ی ایده‌های سهل‌انگارانه‌ی بشر خواهد پیوست که با نگاهی عمیق‌تر نقض شده‌اند.

تئوری جدیدی درباره‌ی چگونگی تشکیل سریع‌ترین ستاره‌های راه شیری ما

به نظر می‌‌رسد فضانوردان بالاخره توانسته‌اند توضیحی برای این سوال که چرا سریع‌ترین ستاره‌های کهکشان‌ ما، سرعت‌هایی دارند که قوانین فیزیک را نقض می‌کنند، پیدا کنند؛ این اجرام، در‌واقع ستارگانی هستند که از سایر کهکشان‌هایی که به دور راه شیری…