دکتر مجازی - لثه

درمان تحلیل لثه چیست؟ علت تحلیل رفتن لثه و روش پیشگیری

ثه‌ها می‌توانند تحلیل بروند که در این صورت ریشه‌ها بیرون می‌زنند، در این مقاله به روش‌های درمانی و پیشگیری از این بیماری خوتهیم پرداخت. لثه‌ها می‌توانند تحلیل بروند یا عقب‌نشینی کنند و بافت صورتی را که ریشه‌های دندان را پوشانده…