دکتر مجازی - لخته شدن

لخته‌های خونی

تعریف لخته‌های خونی (Blood clots)، توده‌هایی ژل مانند از جنس بافت خونی اند. لخته‌های خونی در هنگام بروز جراحات و بریدگی‌ها کمک بسزایی در جلوگیری از خون‌ریزی و بندآوردن جریان رگ خونی می‌کند. با این حال برخی از لخته‌های خونی…