دکتر مجازی - مد

مد بدون درد

لباس‌ها و کفش‌هایی وجود دارند که زیبا هستند وباعث آسیب نمی‌شوند. نیاز نیست که به خودتان آسیب بزنید تا خوب به نظر برسید. از این نکته‌ها استفاده کنید تا روز خود را بدون اینکه ناراحتی داشته باشید، بگذرانید.