دکتر مجازی - نوبل پزشکی

روایت مغز: بررسی سیستم بینایی توسط آلوار گالسترند

مقدمه در تاریخ پزشکی دانشمندان زیادی بودند که نقش مهمی در پیشرفت دانش ریاضی سیستم بینایی انسان داشته‌‍اند. یکی از پیشگامان تاثیر گذار در حوزه چشم پزشکی، آلوار گولسترند است. کارهای گولسترند در حیطه چشم پزشکی بر پایه دانش هندسه…

نوبل ۲۰۱۲ پزشکی برای تولید سلول‌های بنیادی از هر جای بدن!

جایزه‌ی نوبل در فیزیولوژی و پزشکی ۲۰۱۲ مشترکاً به John Gurdon و Shinya Yamanaka به خاطر کارشان در زمینه‌ی نشان دادن قابلیت تبدیل سلول‌های بالغ به سلول‌های بنیادی چندتوانه القایی (ips cells) اهدا شده‌است. این سلول‌ها به صورت بالقوه می‌توانند به…