دکتر مجازی - هوش نوزاد

شیر مادر و مزایای آن برای مادر و کودک

تصمیم‌گیری برای تغذیه‌ی کودک با شیرمادر تصمیمی شخصی و در عین حال موضوعی می‌باشد که به‌طور معمول با نظرات بسیاری از جانب دوستان و خانواده همراه است. بسیاری از سازمان‌های دارای قدرت در زمینه‌ی پزشکی، از‌جمله آکادمی متخصصین کودک آمریکا(AAP)…