دکتر مجازی - کارسینوژن

سرطان و ارتباط آن با قهوه!

برای دوستداران قهوه در کالیفرنیا، مشکلاتی بوجود آمده‌است. جایی که به دستور قاضی فروشندگان باید هشدار جدی در مورد سرطان بدهند. اما چگونه باید از مصرف روزانه قهوه صرف نظر کرد؟ برخی از دانشمندان بر طبق شواهد قطع مصرف را…

سرطان ریه (بخش دوم: عوارض، مراحل پیشرفت و راه‌های پیشگیری)

ماه نوامبر، به‌عنوان ماه جهانی “آگاهی از سرطان ریه” نام‌گذاری شده است. در این راستا و در ادامۀ بخش نخست این مقاله، به تبیین سایر جزئیات سرطان ریه و راه‌های پیشگیری و درمان آن می‌پردازیم.