دکتر مجازی - کار تیمی

چگونه می توانیم کار تیمی و همکاری را در جوامع همکاری ناپذیری مثل ایران ارتقا دهیم؟

اقتصاد‌دانان زیرک در نظریه‌ی بازی‌ها به شما خواهند گفت، همانطور که دلایل منطقی زیادی برای همکاری وجود دارد، دلایلی بی‌شماری برای عدم همکاری وجود دارد! (البته هر مربی مهدکودک محترمی می‌تواند این جمله را به شما بگوید) مشکل اساسی که…