دکتر مجازی - کبد

کوله سیستیت بدون سنگ چیست و چه علائمی دارد؟

کوله سیستیت بدون سنگ یک التهاب کیسه صفرا بدون وجود سنگ صفرا است. علائم این بیماری، شبیه علائم کوله سیستیت حاد(ناگهانی، شدید) می‌باشد که از سنگ کیسه صفرا ناشی می‌شود. کوله سیستیت حاد نوعی بیماری است که شامل التهاب شدید…

نتایج اولیه برای اصلاح ژنی DNA انسان امیدوارکننده ظاهر شد

بخشی از نتایج بدست آمده از یک تحقیق قدیمی مربوط به ویرایش ژن نتایج امیدوارکننده‌ای درباره این روش درمان به دست میدهد که احتمالا این روش‌ها ایمن هستن و برخی از اثراتی را که انتظار میرفت داشته باشند، دارند. اما…