دکتر مجازی - کمک به دیگران

محبت به دیگران، راز داشتن عمری طولانی

در کنار عواملی مانند داشتن رژیم غذایی مناسب، فعالیت فیزیکی مداوم و مثبت‌نگری، سعی در داشتن یک سیستم عاطفی قدرتمند، منجر به افزایش طول عمر می‌شود. مطابق بر تحقیق جدیدی انجام گرفته در دانشگاه Basel سوییس، نه فقط دریافت حمایت…