دکتر مجازی - گرگرفتگی

آیا گرگرفتگی ژنتیکی است؟

بسیاری از زنان قبل از یائسگی و یا در طول آن دچار گرگرفتگی و عرق شبانه می‌شوند، اما تعداد اندکی از آن‌ها این مشکل را ندارند. آیا ممکن است که ژن یکی از عوامل دخیل در گرگرفتگی باشد؟

علائم عدم تعادل هورمونی در زنان

هورمون‌ها انتقال‌دهنده‌های شیمیایی هستند که عملکرد سلول‌ها ودرنهایت ارگان‌های بدن را تحت‌تاثیرقرار می‌دهند. برخی اوقات، تغییرات سطح این مواد در خون کاملا طبیعی است؛ مانند قبل از قاعدگی، درزمان بارداری یا یائسگی. با این‌‌حال، برخی بیماری‌ها یا مواد دارویی می‌توانند…