دکتر مجازی - گوش

روشی احتمالی برای درمان میگرن در آینده: تغییر دما‌ی کنترل‌شده در داخل گوش

 تحقیق جدیدی از دانشگاه کِنت نشان داده‌است اعمال جریان‌های متناوب هوای گرم و سرد به داخل لوله‌ی شنوایی می‌تواند به تسکین درد بیماران میگرنی کمک کند. داوطلبان این تحقیق که همگی سابقه‌ی میگرن داشتند، به‌دنبال استفاده از تکنیکی به نام…