دکتر مجازی - ccr5

یک دهم کودکان احتمالاً یک مکانیسم دفاعی طبیعی در برابر ایدز دارند

برخی کودکان ممکن است نیروهای مافوق جادویی داشته باشند!! طبق مطالعه جدیدی که در آفریقای جنوبی انجام شده‌ا‌ست، تقریبا یک دهم کودکانی که با HIVآلوده شده اند یک مکانیسم داخلی در سیستم ایمنی خود دارندکه از آنان در برابر ایدز…