دکتر مجازی - MCI

فعالیت‌های محرک ذهن می‌توانند حافظه‌ی سالمندان را تقویت کنند

بر اساس مطالعه‌ای جدید، افراد کهن‌سالی که از رایانه استفاده می‌کنند یا در فعالیت‌های محرک ذهن دیگری شرکت می‌کنند، خطر ابتلا به بیماری‌های حافظه و تفکر در آن‌ها کمتر است. این مطالعه نشان می‌دهد در بزرگ‌سالان آمریکایی با سن ۷۰…